سخن روز

بیانات معظم‌له در افتتاحیه حوزه هاي علميه تهران

از دوستان اهل علمی که مدّتها زحمت کشیدند تا حوزۀ علمیّۀ تهران را مستقل کنند و تا حدودی هم موفّق شدند تشکّر می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که انشاءالله به زودی در تمام ابعاد به طور کامل مستقل شود به خصوص در بعد اقتصادی. مسائلی که در این جلسه قابل طرح است و چه بسا باید هم طرح شود زیاد است امّا فرصتی نیست که به طور کامل بیان شود ولی بعضی از آن‌ها را اشاره می‌کنم به این خاطر که، «مَا لَا يُدْرَكُ‌ كُلُّهُ‌ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‌». قبل از آنکه وارد موضوعی شوم طرح مسئله می‌کنم.

مجلس بعدی
اشتراک در ثقلین RSS