فاطمیه دوم ۹۴

چند سوال از اسلام اموی(قسمت دوازدهم)

آیا حضرت زهرا سلام الله علیها با خلیفه اول بیعت کرد؟