فاطمیه دوم ۹۴

چند سئوال از اسلام اموی (قسمت چهاردهم)

آبا حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث ارث را می دانست؟