فاطمیه دوم ۹۴

چند سئوال از اسلام اموی (قسمت شانزدهم)

چرا حضرت زهرا سلام علیها حدیث ارث را از خلیفه نمی پذیرند؟